FÜÜSILISE ja Vaimse TERVISE COACH


Ülemiste Füsioteraapia Kliinik
pakub uue teenusena coachingut kõigile, kes soovivad tuge vaimse ja füüsilise tervise parandamisel, ning eesmärkide saavutamisel. Vaimne ja füüsiline tervis on tihedalt seotud, ning läbi coachingu metoodika saab inimene kasvada ja püsida motiveerituna, sest muutused meie elus on vältimatud. Meie eesmärk on pakkuda  konfidentsiaalset  ja eetilist tuge tervise parandamisel.

Coaching

Coaching kui metoodika sisaldab kuulamist, peegeldamist, küsimuste esitamist, selguse loomist ja lahenduste otsimist tuleviku suunal. Tihti on lahendused ilmselged, kuid neid on endal raske märgata. 

Coach (mõttetreener) aitab kõrvaltvaataja pilguga näha, ning erinevate tehnikate abil üheskoos lahendusi avastada ja  tegutsema inspireerida. Koos  analüüsitakse positiivseid enesearengu võimalusi ja viiakse need ka ellu.

Coach ei anna nõu, vaid aitab inimesel endal läbi esitatud küsimuste ja harjutuste vastuseid leida. Igas inimeses on olemas sisemised ressursid, mille olemasolu aitab coaching avada.

Coaching sobib Sulle, kui soovid:

  • sõnastada ja saavutada  eesmärke
  • lahendada olulisi küsimusi
  • püsida motiveerituna
  • areneda ja kasvada
  • langetada tähtsaid otsuseid
  • suurendada enesekindlust ja rahulolu
  • omandada uusi oskuseid
  • vabaneda halbadest harjumustest
  • paremini mõista oma sisemisi ressurss

Coach

Jaanus Jegorov

Olen ICF-i poolt sertifitseeritud (Certificate No. ECIC-352417) ja praktiseeriv lahendusele orienteeritud vaimse tervise ning arengu coach. Minu psühholoog-nõustaja kõrgharidus aitab luua koos coachinguga unikaalse koosluse. Lisaks olen pikaaegse turunduse, müügi, eraettevõtja, juhi ja täiskasvanute koolitaja taustaga spordientusiastist kahe lapse isa.

Kogemus ja vastastikkune pühendumine aitab meil koos ühise teekonna ajal areneda Sinu soovitud suunal!

Milline on Sinu investeering eesmärgi saavutamisel?

Otsusta selle järgi, kuidas Sa tunned, kas lahendusi saame leida kiirelt  või  vajab protsess pikemat  läbimõtlemist, olenevalt eesmärgist. Tea, et muutused võtavad aega ja need ei juhtu ühe päevaga.